Cambio är en marknadsledande leverantör med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg.

2022 lanserade företaget ett nytt område, Service delivery, med flera olika tjänster och miljöer till befintliga kunder. Under uppbyggnaden av den nya organisationen behövdes en test manager för att bygga upp ett test team och förbättra hur Cambio arbetar med testledning så att företaget kunde leverera en förstklassig service leverans till sina kunder.

Testerias konsult ledde även omfattande tester av den nödvändiga infrastrukturen för 9 Regioner inför lanseringen av managed services-erbjudandet.

”Anna kom in och tog direkt tag i att skapa struktur och ordning i ett team som var på väg att byggas. Hon klev snabbt in i sin roll, tog över dom arbetsuppgifter som fanns och byggde vidare på ett strukturerat sätt. Hon skapade testplaner, såg till att de exekverades och deltog själv i att genomföra tester. Såg till att driva möten med intressenter för att få ett riskbaserat perspektiv på vad som skulle testas, när i tid och på vilket sätt.”

Mattias Brandt, Strategic Quality Assurance Manager, Cambio

Tyresö kommun har upphandlat en nytt system för Socialtjänsten som ska anpassas, införas, verifieras och accepteras av verksamheten.

Utmaningen i införandet bestod i den breda omfattningen av socialtjänstens verksamhet – ekonomiskt bistånd, hemtjänst, LSS, äldreomsorg, föräldraskap, adoption, integration, barn och unga, vuxna, boende, socialpsykiatri mm. Det nya systemet var delvis nyutvecklat, vilket ställde höga krav på en genomtänkt teststategi.

Testerias konsult tog fram teststrategi för införandeprojektet, ledde testaktiviter, coachade och utbildade projektteamet, verksamheten och superusers i test inför omfattande acceptanstester.

”Annas sätt att förmedla och utbilda kring vad som faktiskt ingår i en testperiod gjorde att vi fick en bättre grund i införandeprojektet. Med en klar och tydlig teststrategi så kände vi oss trygga med vad vi behövde inför test, både på hemmaplan och av leverantören.”

Mikaela Sjöberg, Verksamhetsutvecklare /Projektledare för digitalisering och välfärdsteknik, Tyresö kommun

Almi erbjuder affärsutveckling, lån och riskkapital åt växande företag. Under 2023 etablerade Almi en förvaltningsorganisation för sina IT system och behövde ta fram och implementera en företagsövergripande teststrategi.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå